Câu 9 trang 63 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Một bài thi trắc nghiệm khách quan gồm 10 câu. Mỗi câu có 4 phương án trả lời. Hỏi bài thi đó có bao nhiêu phương án trả lời ?

Quảng cáo

Đề bài

Một bài thi trắc nghiệm khách quan gồm 10 câu. Mỗi câu có 4 phương án trả lời. Hỏi bài thi đó có bao nhiêu phương án trả lời?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mỗi phương án trả lời cho cả bài thi là một công việc được thực hiện qua 10 bước mới hết nên cần đếm mỗi bước có bao nhiêu cách chọn rồi dùng quy tắc nhân.

Lời giải chi tiết

Câu 1 có 4 cách chọn đáp án.

Câu 2 có 4 cách chọn đáp án.

...

Câu 10 có 4 cách chọn đáp án.

Theo quy tắc nhân, bài thi có \(4^{10}= 1048576\) phương án trả lời.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài