Câu 8 trang 36 SGK Tin học 11

Hãy viết biểu thức lôgic cho kết quả true khi tọa độ (x;y) là điểm nằm trong vùng gạch chéo kể cả biên của các hình 9.a và 9.b.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy viết biểu thức lôgic cho kết quả true khi tọa độ (x;y) là điểm nằm trong vùng gạch chéo kể cả biên của các hình 2.a và 2.b.

Lời giải chi tiết

((y<1) or (y >1) and ((y > abs(x)) or (y <abs(x))

Hoặc: (y<1) and (y > abs(x)).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài