Câu 7 trang 36 SGK Tin học 11

Hãy chuyển các biểu thức trong Pascal dưới đây sang biểu thức toán học tương ứng:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chuyển các biểu thức trong Pascal dưới đây sang biểu thức toán học tương ứng:

a) a/b*2;                                                      b) a*b*c/2;

c) 1/a*b/c;                                                   d) b/sqrt (a*a+b).

Lời giải chi tiết

a) 2a/b                                                        b) abc/2

c) b/ac                                                        d) b/(√(a2 + b)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài