Câu 7 trang 243 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy nêu dẫn chứng (có viết phương trình háo học của phản ứng) chứng tỏ: a) Anđehit và xeton đều là những hợp chất không no

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu dẫn chứng (có viết phương trình hóa học của phản ứng) chứng tỏ:

a) Anđehit và xeton đều là những hợp chất không no

b) Anđehit dễ bị oxi hóa, còn xeton thì khó bị oxi hóa

c) Fomanđehit có phản ứng cộng với COH 

Lời giải chi tiết

a) Anđehit, xeton đều là những hợp chất không nó

\(C{H_3} - CHO + {H_2}\buildrel {Ni,{t^o}} \over \longrightarrow C{H_3} - C{H_2}OH\)

b) Anđehit dễ bị oxi hóa, xeton khó bị oxi hóa

c) HCOHO có phản ứng cộng cới \({H_2}O\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close