Bài 7 trang 107 SGK Đại số 10

Giải bài 7 trang 107 SGK Đại số 10. Điều kiện của một bất phương trình là gì? Thế nào là hai bất phương trình tương đương?

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Điều kiện của một bất phương trình là gì? Thế nào là hai bất phương trình tương đương?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

+ Điều kiện của bất phương trình là các điều kiện của ẩn \(x\) sao cho các biểu thức của bất phương trình có nghĩa.

+ Hai bất phương trình là tương đương nếu chúng có cùng tập nghiệm.

+ Biến đổi một bất phương trình thành một bất phương trình có cùng tập nghiệm gọi là phép biến đổi tương đương.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải