Bài 7 trang 107 SGK Đại số 10

Điều kiện của một bất phương trình là gì? Thế nào là hai bất phương trình tương đương?

Quảng cáo

Đề bài

Điều kiện của một bất phương trình là gì? Thế nào là hai bất phương trình tương đương?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

+ Điều kiện của bất phương trình là các điều kiện của ẩn \(x\) sao cho các biểu thức của bất phương trình có nghĩa.

+ Hai bất phương trình là tương đương nếu chúng có cùng tập nghiệm.

+ Biến đổi một bất phương trình thành một bất phương trình có cùng tập nghiệm gọi là phép biến đổi tương đương.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close