Câu 7 trang 100 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Xác định thể tích hiđro (đktc) thoát ra khí cho lượng dư dung dịch natri hiđroxit tác dụng với một hỗn hợp

Quảng cáo

Đề bài

Xác định thể tích hiđro (đktc) thoát ra khí cho lượng dư dung dịch natri hiđroxit tác dụng với một hỗn hợp thu được bằng cách nấu chảy 6 gam magie với 4,5 silic đioxit. Giả sử phản ứng được tiến hành với hiệu suất 100%.

Lời giải chi tiết

\({n_{Mg}} = \frac{6}{{24}} = 0,25mol;{n_{Si{O_2}}} = \frac{{4,5}}{{60}} = 0,075mol\)

   \(Si + 2NaOH + {H_2}O \to N{a_2}Si{O_3} + 2{H_2} \uparrow \)

0,075                                                        \( \to \) 0,15

Thể tích \({H_2}\) thoát ra ở đktc: \({V_{{H_2}}} = 0,15.22,4 = 3,36\) (lít)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close