Câu 3 trang 100 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Làm thế nào để phân biệt muối natri cacbonat và muối natri sunfit ?

Quảng cáo

Đề bài

a) Làm thế nào để phân biệt khí \(C{O_2}\) và khí \({O_2}\):

- Bằng phương pháp vật lí

- Bằng phương pháp hóa học

b) Làm thế nào để phân biệt muối natri cacbonat và muối natri sunfit ?       

Lời giải chi tiết

a) Bằng phương pháp vật lí: Nén ở áp suất cao \(C{O_2}\) dễ hóa lỏng hơn \({O_2}\).

Phương pháp hóa học: Dùng dung dịch nước vôi trong dư nhận biết được \(C{O_2}\) vì tạo ra kết tủa trắng. Mẫu còn lại là \({O_2}\).

                                \(C{O_2} + Ca{(OH)_2} \to CaC{O_3} \downarrow  + {H_2}O\)

b) Hòa tan hai muối vào dung dịch  HCl dư, dẫn khí tạo thành vào dung dịch nước brom. Khí làm mất màu dung dịch nước brom là \(S{O_2} \Rightarrow N{a_2}S{O_3}\) . Mẫu còn lại là \(N{a_2}C{O_3}\).

                                \(N{a_2}C{O_3} + 2HCl \to 2NaCl + C{O_2} \uparrow  + {H_2}O\)

                                \(N{a_2}S{O_3} + 2HCl \to 2NaCl + S{O_2} \uparrow  + {H_2}O\)

                                \(S{O_2} + B{r_2} + 2{H_2}O \to 2HBr + {H_2}S{O_4}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close