Bài 6 trang 50 SGK Đại số 10

Xác định tọa độ đỉnh, phương trình của trục đối xứng của parabol y = ax2 + bx + c

Quảng cáo

Đề bài

Xác định tọa độ đỉnh, phương trình của trục đối xứng của parabol \(y = ax^2+ bx + c.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng phần kiến thức về đồ thị hàm số trang 44 - sgk đại số 10 để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

Hoành độ đỉnh của hàm số \(\displaystyle y = ax^2+ bx + c\) là \(\displaystyle {x_I} =  - \frac{b}{{2a}}.\)

\(\displaystyle \Rightarrow \) Tọa độ đỉnh \(\displaystyle I \left( {{ - b} \over {2a}} ; \,   {{ - \Delta } \over {4a}}\right).\)

Trục đối xứng của đồ thị hàm số là đường thẳng:  \(\displaystyle x = {{ - b} \over {2a}}.\)

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close