Câu 6 trang 35 SGK Tin học 11

Hãy viết biểu thức toán học dưới đây trong Pascal:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy viết biểu thức toán học dưới đây trong Pascal: 

Lời giải chi tiết

Biểu thức đã cho được viết trong Pascal như sau: 

              (1+z)*(x+y/z)/(a-(1/(1+x*x*x)))

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài