Câu 6 trang 28 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 6 trang 28 Vở bài tập Lịch sử 5

Quảng cáo

Do đâu mà nhân dân ta vượt qua tình thế “nghìn cân treo sợi tóc”?

Trả lời: 

-  Chủ trương đúng đắn của Đảng và Chính phủ

- Tinh thần đoàn kết, sức mạnh to lớn và một lòng tin tưởng vào Đảng của toàn dân ta.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close