Câu 1 trang 27 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 1 trang 27 Vở bài tập Lịch sử 5

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo

Những khó khăn nhân dân ta phải gánh chịu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì?

Trả lời: 

Những khó khăn nhân dân ta phải gánh chịu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 bao gồm:

- Nạn đói, nạn dốt, thiếu thốn về tài chính.

- Ngoại xâm và nội phản.

⟹ Nước ta ở trong tình thế “Ngàn cân treo sợi tóc”.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close