Câu 4 trang 28 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 4 trang 28 Vở bài tập Lịch sử 5

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

Biện pháp để đẩy lùi “giặc dốt” là

☐ Mở các lớp bình dân học vụ, mở thêm trường học cho trẻ em.

☐ Đưa người ra nước ngoài học tập.

☐ Mời chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy.

Trả lời: 

☒ Mở các lớp bình dân học vụ, mở thêm trường học cho trẻ em.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close