Câu 6 trang 169 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy tính khối lượng polibutađien thu được từ 1000 (, 1 atm) hỗn hợp khí trên, biết rằng phản ứng trùng hợp đạt hiệu suất 90%.

Quảng cáo

Đề bài

Nhiệt phân hỗn hợp buta, but-1-en và but-2-en người ta thu được buta-1,3-đien với hiệu suất 80% (theo số mol). Hãy tính khối lượng polibutađien thu được từ 1000  (27 \(^oC\), 1 atm) hỗn hợp khí trên, biết rằng phản ứng trùng hợp đạt hiệu suất 90%.

Lời giải chi tiết

\(C{H_3} - C{H_2} - C{H_2} - C{H_3}\) 

                       a

\(C{H_3} - C{H_2} - CH = C{H_2}\)

                      b

\(C{H_3} - CH = CH - C{H_3}\)

                       c                                       

Số mol hỗn hợp: \({n_{hh}} = \frac{{PV}}{{RT}} = \frac{{{{10}^6}.1}}{{0,082.300}} = 40650,41\) mol

Số mol phản ứng: \({n_{pu}} = \frac{{40650,41}.80}{{100}} = 32520,33\) mol

Khối lượng buta-1.3-đien thu được: m = 32520,33.54 = 1756097,82 (g)

Phương trình phản ứng điều chế polibutađien

 

Khối lượng polibutađien thực tế thu được \(m = \frac{{1756097,82.90}}{{100}} \approx 1580,49\) (kg)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close