Câu 3 trang 169 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau đây:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau đây:

a) 4 nguyên tử C của buta-1,3- đien cùng nằm trên một đường thẳng  [ ]

b) 4 nguyên tử C của buta-1,3- đien cùng nằm trên một mặt phẳng   [ ]      

c) 4 trục của 4 obitan p của 4 nguyên tử C ở buta-1,3- đien cùng nằm trên một mặt phẳng   [ ]

d) 6 nguyên tử H của buta-1,3- đien không cùng ở trên  mặt phẳng với 4 nguyên tử C [ ]

e) 4 obitan p của 4 nguyên tử C ở buta-1,3- đien xen phủ với nhau tạo ra obitan \(\pi \) chung [ ]

Lời giải chi tiết

a) S                          b) Đ                 

c) Đ                          d) S                           e) Đ

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close