Câu 6 trang 14 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Một đĩa tròn đồng nhất có bán kính R = 0,5m

Quảng cáo

Bài 6. Một đĩa tròn đồng nhất có bán kính \(R = 0,5m\), khối lượng \(m =1\) kg. Tính momen quán tính của đĩa đối với trục vuông góc với mặt đĩa tại tâm O của đĩa.

Giải

\(R=0,5\) (m); \(m=1\) (kg)

Momen quán tính của đĩa đối với trục vuông góc với mặt đĩa tại tâm O của đĩa là:

\(I = {1 \over 2}m{R^2} = {1 \over 2}.1.{(0,5)^2} = 0,125(kg.{m^2})\) 

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài