Câu 5 trang 14 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Một cậu bé đẩy một chiếc đu quay có đường kính 4m

Quảng cáo

Bài 5. Một cậu bé đẩy một chiếc đu quay có đường kính 4m với một lực 60N đặt tại vành của chiếc đu theo phương tiếp tuyến. Momen lực tác dụng vào đu quay có giá trị

A. 30 N.m.                       B. 15 N.m.                              

C. 240 N.m.                      D. 120 N.m.

Giải


Bán kính của chiếc đu quay là: \(d=R=4:2=2\)

Momen lực tác dụng vào đu quay \(M=F.d\)

\( \Rightarrow M = 60.2 = 120(Nm).\)

Chọn đáp án D.

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Gửi bài