Câu 3 trang 14 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Momen quán tính của một vật rắn không phụ thuộc vào

Quảng cáo

Bài 3. Momen quán tính của một vật rắn không phụ thuộc vào

A. Khối lượng của vật.                                           

B. Tốc độ góc của vật.

C. Kích thước và hình dạng của vật.                       

D. Vị trí trục quay của vật.

Giải

Chọn đáp án B, momen quán tính của một vật rắn không phụ thuộc vào tốc độ góc của vật.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài