Câu 59 trang 94 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Một câu lạc bộ có 25 thành viên.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Một câu lạc bộ có 25 thành viên.

LG a

Có bao nhiêu cách chọn 4 thành viên vào Ủy ban Thường trực ?

Lời giải chi tiết:

Số cách chọn 4 thành viên vào Ủy ban Thường trực là số tổ hợp chập 4 của 25 phần tử.

Vậy có \(C_{25}^4 = 12650\) cách chọn.

LG b

Có bao nhiêu cách chọn Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thủ quỹ ?

Lời giải chi tiết:

Số cách chọn Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thủ quỹ là số chỉnh hợp chập 3 của 25 phần tử.

Vậy có \(A_{25}^3 = 13800\) cách chọn Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thủ quỹ.

Cách khác:

Giả sử 3 người A,B,C được chọn vào các chức vụ đó.

Trong 3 người này ai cũng có thể giữ 1 trong 3 chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch và thủ quỹ. Do đó có 3! cách phân công chức vụ.

Vì vậy có \(3!.C_{25}^3 = 13800\) cách thỏa mãn yêu cầu bài toán.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close