Câu 57 trang 222 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Một chất điểm chuyển động có phương trình

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Một chất điểm chuyển động có phương trình \(S = {t^3} - 3{t^2} - 9t + 2,\) ở đó, t > 0, t tính bằng giây (s) và S tính bằng mét (m)

Tính vận tốc tại thời điểm t = 2

Lời giải chi tiết:

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
v(t)=s'(t) = 3{t^2} - 6t - 9\\
a(t)=s" (t)= 6t - 6
\end{array}\)

Vận tốc tại thời điểm t = 2 là : v = s’(2) = -9 m/s

Tính gia tốc tại thời điểm t = 3

Lời giải chi tiết:

Gia tốc tại thời điểm t = 3 là : a = s”(3) = 12 m/s2

Tính gia tốc tại thời điểm vận tốc bằng 0

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}
v(t) = s'(t) = 0 \\\Leftrightarrow 3{t^2} - 6t - 9 = 0 \Leftrightarrow t = 3\\
a\left( 3 \right) = s"\left( 3 \right) = 12\,m/{s^2}
\end{array}\)

Tính vận tốc tại thời điểm gia tốc bằng 0.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}
a (t)= s"(t) = 0 \\\Leftrightarrow 6t - 6 = 0 \Leftrightarrow t = 1\\
v\left( 1 \right) = s'\left( 1 \right) = - 12\,m/s
\end{array}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close