Câu 56 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập nên bao nhiêu số chẵn có ba chữ số khác nhau ?

Quảng cáo

Đề bài

Từ các chữ số \( 1, 2, 3, 4, 5\) có thể lập nên bao nhiêu số chẵn có ba chữ số khác nhau?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đếm số cách chọn các chữ số hàng đơn vị, trăm, chục.

- Sử dụng quy tắc nhân suy ra đáp số.

Lời giải chi tiết

Để lập số chẵn có 3 chữ số \(\overline {abc} \), đầu tiên ta lấy chữ số c trong tập \(\{2, 4\}\). Có hai cách chọn chữ số c.

Sau đó ta chọn chữ số b trong tập \(\{1, 2, 3, 4, 5\}\). Có 4 cách chọn chữ số b.

Cuối cùng, ta chọn số a trong tập \(\{1, 2, 3, 4, 5\} \backslash \{c, b\}\). Có 3 cách chọn chữ số a.

Vậy theo qui tắc nhân, ta có \(2.4.3 = 24\) số chẵn thỏa mãn điều kiện đầu bài.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close