Câu 5.49 trang 186 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Gọi (C) là đồ thị hàm số

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Gọi (C) là đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\). Căn cứ vào đồ thị (C) được vẽ trên hình 5.1;

LG a

Hãy xác định \(f'\left( { - 2} \right),f'\left( 0 \right)\) và \(f'\left( 2 \right)\)

Lời giải chi tiết:

\(f'\left( { - 2} \right) = 1;f'\left( 0 \right) =  - 2;f'\left( 2 \right) = 0\)

LG b

Hãy cho biết dấu của \(f'\left( x \right)\) với mọi \(x \in \left( {0;2} \right)\)

Lời giải chi tiết:

Với mọi \(x \in \left( {0;2} \right)\), ta nhận thấy tiếp tuyến của đồ thị (C) tại các điểm \(M\left( {x;f\left( x \right)} \right)\) đi từ góc phần tư thứ hai đến góc phần tư thứ tư, đo đó hệ số góc của tiếp tuyến là số âm, suy ra \(f'\left( x \right) < 0.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close