Câu 5 trang 68 Vở bài tập Địa lí 4

Giải bài tập Câu 5 trang 68 Vở bài tập Địa lí 4

Quảng cáo

Em hãy kể một số hoạt động khai thác tài nguyên biển ở nước ta.

Trả lời

Một số hoạt động khai thác tài nguyên biển ở nước ta:

- Đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.

- Khai thác khoáng sản biển.

- Du lịch biển.

- Giao thông vận tải biển.

 Sachbaitap.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close