Câu 4 trang 68 Vở bài tập Địa lí 4

Giải bài tập Câu 4 trang 68 Vở bài tập Địa lí 4

Quảng cáo

Ghép các ý ở cột A với các ý ở cột B sao cho phù hợp rồi ghi vào dòng trống ở cuối bảng.

(Ví dụ: 1 với b)

A

B

1. Tây Nguyên

a) Sản xuất nhiều lúa gạo, trái cây, thủy sản nhất cả nước.

2. Đồng bằng Bắc Bộ

b) Nhiều đất đỏ ba dan, trồng nhiều cà phê nhất nước ta.

3. Đồng bằng Nam Bộ

c) Vựa lúa lớn thứ hai, trồng nhiều rau xứ lạnh.

4. Các đồng bằng duyên hải miền Trung

d) Nghề đánh bắt hải sản, làm muối phát triển.

5. Hoàng Liên Sơn

đ) Trồng rừng để phủ xanh đất trống, đồi trọc; có nhiều loại chè nổi tiếng ở nước ta.

6. Trung du Bắc Bộ

e) Trồng lúa nước trên ruộng bậc thang, cung cấp quặng a-pa-tit để chế biến phân bón.

Trả lời:

1 - b; 2 - c; 3 - a; 4 - d; 5 - e; 6 - đ.

Sachbaitap.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close