Câu 1 trang 66 Vở bài tập Địa lí 4

Giải bài tập Câu 1 trang 66 Vở bài tập Địa lí 4

Quảng cáo

- Dãy Hoàng Liên Sơn, đỉnh Phan-xi-păng; đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ, các đồng bằng duyên hải miền Trung; các cao nguyên ở Tây Nguyên.

- Các thành phố lớn: Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà NĐiền tên địa danh vào lược đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam dưới đây:ẵng,  Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

Trả lời:

Sachbaitap.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close