Câu 5 trang 62 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Có bao nhiêu khả năng có thể xảy ra đối với thứ tự giữa các đội trong một giải bóng đá có 5 đội bóng ? (Giả sử rằng không có hai đội nào có điểm trùng nhau).

Quảng cáo

Đề bài

Có bao nhiêu khả năng có thể xảy ra đối với thứ tự giữa các đội trong một giải bóng đá có \(5\) đội bóng ? (Giả sử rằng không có hai đội nào có điểm trùng nhau).

Lời giải chi tiết

Mỗi cách xếp thứ tự cho 5 đội bóng là một hoán vị của 5 phần tử.

Vậy có \(5! = 120\) khả năng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài