Câu 5 trang 42 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 5 trang 42 Vở bài tập Lịch sử 5

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo

Kể tên một số nhân vật lịch sử tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Trả lời: 

Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Lương Định Của,….

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close