Câu 3 trang 41 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 3 trang 41 Vở bài tập Lịch sử 5

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo

Hãy sắp xếp các sự kiện lịch sử dưới đây theo trình tự thời gian, bằng cách đánh số 1, 2, 3 … vào ô ☐ trước mỗi sự kiện lịch sử đó:

☐ Chiến dịch Biên giới

☐ Chiến dịch Điện Biên Phủ

☐ Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc.

☐ Chiến dịch Việt Bắc

☐ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.

Trả lời:

 2 Chiến dịch Biên giới
 5 Chiến dịch Điện Biên Phủ
 4 Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc.
 1 Chiến dịch Việt Bắc
 3 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close