Câu 1 trang 40 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 1 trang 40 Vở bài tập Lịch sử 5

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định điều gì và có tác dụng như thế nào?

Trả lời: 

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã:

- Khẳng định: quyết tâm chiếm đấu bảo vệ nền độc lập dân tộc.

- Tác dụng: cổ vũ tinh thần đấu tranh của quân và dân ta; nhân dân có thêm niềm tin kháng chiến.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close