Câu 5 trang 34 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 34 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tính lượng CO2 hấp thụ và lượng O2 giải phóng của 1 ha rừng với năng suất 15 tấn sinh khối/năm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Có thể tính toán dựa trên phương trình quang hợp:

6CO2 + 6H2O -> C6H12O6 + 6O2

Lời giải chi tiết

Phân tử lượng của CO2 là 44, của H2O là 18, của C6H12O6 là 180, của O2 là 32.

Ta có phương trình:

6. 44 + 6. 18 -> 180 + 6.32

x   +  y -> 15 tấn + z

->Lượng CO2 hấp thụ là x = 15 tấn : 180 x (6.44) = 22 tấn

Lượng O2 giải phóng là z = 15 tấn : 180 x (6.32) = 16 tấn

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close