Câu 2 trang 34 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 34 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Nêu các đặc điểm về hình thái, cấu trúc của lá phù hợp với chức năng quang hợp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Quang hợp ở thực vật

Lời giải chi tiết

a. Hình thái:

- Diện tích bề mặt lớn: hấp thụ được nhiều ánh sáng mặt trời.

- Phiến lá mỏng: thuận lợi cho khí khuếch tán vào và ra được dễ dàng.

- Trong lớp biểu bì của mặt lá có khí khổng giúp cho khí CO2 khuếch tán vào bên trong lá đến lục lạp.

b. Giải phẫu:

- Tế bào mô giậu chứa nhiều lục lạp phân bố ngay bên dưới lớp biểu bì mặt trên của lá để trực tiếp hấp thụ được các tia sáng chiếu lên trên mặt lá.

- Tế bào mô xốp chứa ít diệp lục hơn so với mô giậu nằm ngay ở mặt dưới của phiến lá. Trong mô xốp có nhiều khoảng rỗng tạo điều kiện cho khí CO2 đễ dàng khuếch tán đến các TB chứa sắc tố quang hợp.

- Hệ gân lá phát triển đến tận từng tế bào nhu mô lá, chứa các mạch gỗ và mạch rây.

- Trong phiến lá có nhiều tế bào chứa lục lạp là bào quan quang hợp.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close