Câu 4 trang 34 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 34 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Những cây lá màu đỏ có quang hợp không? Tại sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Quang hợp ở thực vật

Lời giải chi tiết

Những cây màu đỏ vẫn có nhóm sắc tố màu lục, nhưng bị che khuất bởi màu đỏ của nhóm sắc tố dịch bào là antôxianin và carôtenôit. Do vậy, những cây này vẫn quang hợp bình thường, nhưng cường độ quang hợp thường không cao. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close