Câu 5 trang 273 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tính khối lượng pôlôni

Quảng cáo

Bài 5. Tính khối lượng pôlôni \({}^{210}Po\) có độ phóng xạ 1 Ci.

Giải

Gọi m0 là khối lượng của chất phóng xạ Poloni (\({}^{210}Po\)) có độ phóng xạ H0 = 1 Ci.

Ta có :         \({H_0} = \lambda {N_0} = {{\ln 2} \over T}.{{{m_0}} \over A}{N_A}\)

          \( \Rightarrow \)    \({m_0} = {{{H_0}.T.A} \over {\ln 2.{N_A}}} = {{\left( {3,{{7.10}^{10}}} \right)\left( {138.24.3600} \right)\left( {210} \right)} \over {\ln 2.\left( {6,{{023.10}^{23}}} \right)}}\)

          \( \Rightarrow \)    \({m_0} = 0,{222.10^{ - 3}}(g) = 0,222(mg).\)

loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 53. Phóng xạ
Gửi bài