Câu 3 trang 273 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Chu kì bán rã của một chất phóng xạ là khoảng thời gian để

Quảng cáo

Bài 3. Chu kì bán rã của một chất phóng xạ là khoảng thời gian để

A. quá trình phóng xạ lặp đi lặp lại như lúc ban đầu.

B. một nửa số nguyên tử chất ấy biến thành chất khác.

C. khối lượng chất ấy giảm một phần nhất định, tuỳ thuộc vào cấu tạo của nó.

D. một nửa số nguyên tử chất ấy hết khả năng phóng xạ.

Giải

Chu kì bán rã của một chất phóng xạ là thời gian để một nửa số nguyên tử chất ấy biến thành chất khác.

Chọn đáp án B.

loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 53. Phóng xạ
Gửi bài