Câu 5 trang 14 SGK Tin học lớp 8

Hãy cho biết các chương trình Pascal sau đây có hợp lệ không, tại sao?

Quảng cáo

Đề bài

Hãy cho biết các chương trình Pascal sau đây có hợp lệ không, tại sao?

a) Chương trình 1

begin

end.

b) Chương trình 2

begin

       program CT_ thu;

       writeln('Chao cac ban');

end.

Lời giải chi tiết

 - Chương trình 1 mặc dù thiếu phần khai báo nhưng phần thân của chương trình vẫn đủ và đúng cú pháp câu lệnh, có begin bắt đầu và end kết thúc có dấu “.” ở cuối nên chương trình 1 hợp lệ.

- Chương trình 2 do ở trong phần thân chương trình chứa phần khai báo nên chương trình 2 không hợp lệ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài