Câu 5 trang 13 SGK Tin học 11

Hãy tự viết ra ba tên đúng theo quy tắc của Pascal.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tự viết ra ba tên đúng theo quy tắc của Pascal.

Lời giải chi tiết

Ba tên đúng theo quy tắc của Pascal và có độ dài khác nhau:

tinhoc

tin_hoc_2007

hanoi2007

Lưu ý: Tên trong Pascal được đặt theo quy tắc sau đây:

- Chỉ bao gồm chữ cái, chữ số và dấu gạch dưới;

- Không bắt đầu bằng chữ số;

Độ dài theo quy định của trình dịch (Turbo Pascal không quá 127 kí tự:, Free Pascal không quá 255 kí tự).

Tuy nhiên, tên không nên đặt quá dài hay quá ngắn mà nên đặt sao cho gợi nhớ ý nghĩa đối tượng mang tên đó.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài