Câu 48 trang 123 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Hãy chọn khẳng định đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định dưới đây :

LG a

Dãy số (un) xác định bởi

\({u_1} = 3\text{ và }{u_{n + 1}} = {u_n} + 5\) với mọi n ≥ 1

là một cấp số cộng.

Phương pháp giải:

Xét hiệu \({u_{n + 1}} - {u_n} \) có là hằng số hay không.

Lời giải chi tiết:

Đúng vì \({u_{n + 1}} - {u_n} = 5,\forall n \ge 1\)

Quảng cáo
decumar

LG b

Dãy số (un) xác định bởi

\({u_1} = 3\text{ và }{u_{n + 1}} = {u_n} + n\) với mọi n ≥ 1,

là một cấp số cộng.

Phương pháp giải:

Xét hiệu \({u_{n + 1}} - {u_n} \) có là hằng số hay không.

Lời giải chi tiết:

Sai vì \({u_{n + 1}} - {u_n} = n\) không là hằng số

LG c

Dãy số (un) xác định bởi

\({u_1} = 4\text{ và }{u_{n + 1}} = 5{u_n}\) với mọi n ≥ 1,

là một cấp số nhân.

Phương pháp giải:

Xét thương \({{{u_{n + 1}}} \over {{u_n}}} \) có là hằng số hay không.

Lời giải chi tiết:

Đúng vì \({{{u_{n + 1}}} \over {{u_n}}} = 5\) là hằng số

LG d

Dãy số (un) xác định bởi

\({u_1} = 1\text{ và } {u_{n + 1}} = n{u_n}\) với mọi n ≥ 1

là một cấp số nhân.

Lời giải chi tiết:

Sai vì \({{{u_{n + 1}}} \over {{u_n}}} = n\) không là hằng số.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close