Câu 44 trang 219 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Vận tốc của một chất điểm chuyển động

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Vận tốc của một chất điểm chuyển động được biểu thị bởi công thức v(t) = 8t + 3t2, trong đó t > 0, t tính bằng giây (s) và v(t) tính bằng mét/giây (m/s). Tìm gia tốc của chất điểm

LG a

Tại thời điểm t = 4

Giải chi tiết:

Ta có: a(t) = v’(t) = 8 + 6t

Khi t = 4s thì a(4) = 32 m/s2

LG b

Tại thời điểm mà vận tốc của chuyển động bằng 11.

Giải chi tiết:

Khi v(t) = 11 m/s thì ta được :

\(8t + 3{t^2} = 11 \Leftrightarrow \left[ {\matrix{   {t = 1}  \cr   {t =  - {{11} \over 3}\,\,\left( \text{loại} \right)}  \cr } } \right.\)

Với t = 1s thì a(1) = 14 m/s2

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close