Câu 43 trang 47 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai ?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai ?

LG a

Các hàm số \(y = \sin x, y = \cos x\) có cùng tập xác định.

Lời giải chi tiết:

Đúng vì hàm số \(y = \sin x, y = \cos x\) có cùng tập xác định \(D =\mathbb R\)

Quảng cáo
decumar

LG b

Các hàm số \(y = \tan x, y = \cot x\) có cùng tập xác định.

Lời giải chi tiết:

Sai vì \(y = \tan x\) xác định \(∀x \ne {\pi \over 2} + k\pi \) còn \(y = \cot x\) xác định \(∀x ≠ kπ\)

LG c

Các hàm số \(y = \sin x, y = \tan x\) là những hàm số lẻ.

Lời giải chi tiết:

Đúng

LG d

Các hàm số \(y = \cos x, y = \cot x\) là những hàm số chẵn.

Lời giải chi tiết:

Sai vì \(y = \cot x\) là hàm số lẻ.

LG e

Các hàm số \(y = \sin x, y = \cos x\) cùng nghịch biến trên khoảng  \(\left( {{\pi \over 2};{{3\pi } \over 2}} \right)\)

Lời giải chi tiết:

Sai vì \(y = \cos x\) không nghịch biến trên khoảng  \(\left( {{\pi \over 2};{{3\pi } \over 2}} \right)\)

LG f

Hàm số \(y = \cos x\) nghịch biến trên khoảng \((-2π ; -π)\)

Lời giải chi tiết:

Đúng

LG g

Trên mỗi khoảng mà hàm số \(y = \tan x\) đồng biến thì hàm số \(y = \cot x\) nghịch biến.

Lời giải chi tiết:

Sai vì trên khoảng \(\left( { - {\pi \over 2};{\pi \over 2}} \right)\) hàm số \(y = \tan x\) đồng biến nhưng hàm số \(y = \cot x\) không nghịch biến.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close