Câu 40 trang 58 – 59 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Quảng cáo

Đề bài

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

a) Nếu một đường thẳng nằm trên một trong hai mặt phẳng song song thì nó song song với mặt phẳng còn lại.

b) Nếu một đường thẳng nằm trên một trong hai mặt phẳng song song thì nó song song với mọi đường thẳng nằm trên mặt phẳng còn lại.

c) Các mặt đối diện của một hình hộp nằm trên những mặt phẳng song song.

Lời giải chi tiết

a), c)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close