Câu 41 trang 59 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao

Cho hai mặt phẳng song song (P) và (Q); hai đường thẳng song song a và b.

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai mặt phẳng song song (P) và (Q); hai đường thẳng song song a và b. Đường thẳng a lần lượt cắt (P), (Q) tại A, A’; đường thẳng b lần lượt cắt (P), (Q) tại B, B’. Chứng minh rằng hai đoạn thẳng AA’ và BB’ bằng nhau.

Lời giải chi tiết

(h.94)

Vì a // b nên có mp(R) mp(a, b). Mặt phẳng này cắt hai mặt phẳng song song (P) và (Q) theo hai giao tuyến song song AB và A’B’. Vậy tứ giác ABB’A’ có AB // A’B’ và AA’ // BB’; do đó nó là một hình bình hành. Vậy AA’ = BB’. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close