Câu 4 trang 89 SGK Tin học 11

Tại sao phải dùng câu lệnh đóng tệp sau khi đã kết thúc ghi dữ liệu vào tệp?

Quảng cáo

Đề bài

Tại sao phải dùng câu lệnh đóng tệp sau khi đã kết thúc ghi dữ liệu vào tệp ?

Lời giải chi tiết

Phải dùng câu lệnh đóng tệp sau khi đã kết thúc ghi dữ liệu vào tệp để báo cáo rằng đã sử dụng xong tệp. Việc đóng tệp là đặc biệt quan trọng sau khi ghi dữ liệu, khi đó hệ thống mới thực sự hoàn tất việc ghi dữ liệu ra tệp.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close