Câu 4 trang 88 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 88 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Hãy lựa chọn và ghép các chữ cái ở đầu câu (a, b, c,...) ở cột B vào các số thứ tự của các câu cột A trong bảng sau đây sao cho hợp nghĩa :

(chú ý số chữ cái nhiều hơn số thứ tự - nghĩa là có chữ cái không dùng đến)

 

Cột A

Cột B

1. Pha sáng của quang hợp diễn ra ở

a)... cường độ quang hợp khác nhau.

2. Các sắc tố quang hợp có nhiệm vụ

b)... tổng hợp glucôzơ.

3. Ôxi được tạo ra trong quang hợp từ

c)... túi dẹp (màng tilacôit).

4. Pha tối của quang hợp diễn ra ở

d)... hấp thu năng lượng ánh sáng.

5. Cùng một giống cây trồng ở những điều kiện khác nhau có thể có

e)... quá trình quang phân li nước.

 

f)... quá trình cố định CO2.

g)... cơ chất của lục lạp (strôma).

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Các pha của quá trình quang hợp

Lời giải chi tiết

 1- c ; 2-d ; 3- e ; 4- g ; 5- a

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close