Quan sát hình 26.3, hãy chỉ ra các chất tham gia và sản phẩm tạo thành trong pha tối của quá trình quang hợp?

Quan sát hình 26.3, hãy chỉ ra các chất tham gia và sản phẩm tạo thành trong pha tối của quá trình quang hợp?

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 26.3, hãy chỉ ra các chất tham gia và sản phẩm tạo thành trong pha tối của quá trình quang hợp?

Lời giải chi tiết

- Các chất tham gia: CO2; NADPH; ATP; H2O.

- Sản phẩm: Các loại đường; axit amin; axit béo, glixerin; NADP; ADP.

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close