Câu 4 trang 12 SGK Tin học lớp 7

Mở bảng chọn File, quan sát và đoán nhận tác dụng của các lệnh trên bảng chọn File...

Quảng cáo

Đề bài

Mở bảng chọn File, quan sát và đoán nhận tác dụng của các lệnh trên bảng chọn File. So sánh với các lệnh trên bảng chọn File của phần mềm soạn thảo văn bản Word.

Lời giải chi tiết

1. Đoán nhận tác dụng của các lệnh trên bảng chọn File

   - Lệnh Save () để lưu lại các thao tác đã thực hiện trên bảng tính.

   - Lệnh Save As () để lưu tệp tin Excel. 

   - Lệnh Open () để mở tệp tin Excel trong máy tính.

   - Lệnh Close () để đóng tệp tin Excel khi không sử dụng nữa.

   - Lệnh Info () để cài đặt một số thuộc tính cho bảng tính.

   - Lệnh Recent () để mở danh sách các tệp tin Excel mới được mở gần đây.

   - Lệnh New () để tạo mới một bảng tính.

   - Lệnh Print () để in bảng tính.

   - Lệnh Save & send () để lưu hoặc chia sẻ bảng tính.

   - Lệnh Help () để mở các trợ giúp từ phần mềm.

   - Lệnh Options () để thiết đặt một số cài đặt cho bảng tính.

   - Lệnh Exit () để thoát khỏi chương trình Excel. 

   2. So sánh với các lệnh trên bảng chọn File của phần mềm soạn thảo văn bản Word: giống hệt nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài