Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 28 SGK Tin học 7

  Khởi động Excel và tạo bảng tổng hợp chi phí thường xuyên hàng tháng của gia đình em tương tự như hình 1.19...

 • pic

  Câu 2 trang 28 SGK Tin học lớp 7

  Một hình tròn có bán kính R sẽ có chu vi bằng C = 2 x 3.14 x R và diện tích bằng S = 3.14 x R^2...

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 28 SGK Tin học lớp 7

  Bạn Hằng gõ vào một ô tính nội dung 8+2*3 với mong muốn tính được giá trị công thức vừa nhập...

 • pic

  Câu 4 trang 29 SGK Tin học 7

  Giả sử cần tính tổng giá trị trong các ô C2 và D4, sau đó nhân với giá trị trong ô B2. Công thức nào trong các công thức sau đây là đúng?

Gửi bài Gửi bài