Câu 2 trang 28 SGK Tin học lớp 7

Một hình tròn có bán kính R sẽ có chu vi bằng C = 2 x 3.14 x R và diện tích bằng S = 3.14 x R^2...

Quảng cáo

Đề bài

Một hình tròn có bán kính R sẽ có chu vi bằng C = 2 × 3.14 × R và diện tích bằng S = 3.14 × R2. Hãy tạo trang tính để tính chu vi và diện tích của hình tròn với các giá trị bán kính R khác nhau (hình 1.23a). Kết quả sẽ như hình 1.23b.

Lời giải chi tiết

Chu vi: C = 2 × 3.14 × R

Diện tích: S = 3.14 × R2

→ Ta có:

              B3 = 2*3.14*A3

              C3 = 3.14*A3^2

              B4 = 2*3.14*A4

              C4 = 3.14*A4^2

              B5 = 2*3.14*A5

              C5 = 3.14*A5^2

              B6 = 2*3.14*A6

              C6 = 3.14*A6^2

              B7 = 2*3.14*A7

              C7 = 3.14*A7^2 

              B8 = 2*3.14*A8

              C8 = 3.14*A8^2

 → Thực hiện điền các công thức trên, ta được bảng kết quả:

Loigiaihay.com

  • Câu 3 trang 28 SGK Tin học lớp 7

    Bạn Hằng gõ vào một ô tính nội dung 8+2*3 với mong muốn tính được giá trị công thức vừa nhập...

  • Câu 4 trang 29 SGK Tin học 7

    Giả sử cần tính tổng giá trị trong các ô C2 và D4, sau đó nhân với giá trị trong ô B2. Công thức nào trong các công thức sau đây là đúng?

  • Câu 1 trang 28 SGK Tin học 7

    Khởi động Excel và tạo bảng tổng hợp chi phí thường xuyên hàng tháng của gia đình em tương tự như hình 1.19...

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài