Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 50 SGK Tin học 7

  Khởi động Excel, nhập dữ liệu để có trang tính mới tương tự như hình 1.51a

 • pic

  Câu 2 trang 50 SGK Tin học 7

  Để những thông tin quan trọng được tập trung, ta muốn dữ liệu trong cột D được di chuyển về ngay sau cột A...

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 51 SGK Tin học 7

  Trong ô E10 có công thức =A1+B3. Công thức sẽ được điều chỉnh như thế nào nếu: a) Sao chép dữ liệu từ ô E10 vào ô G12...

Gửi bài Gửi bài