Câu 4 trang 57 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 4 trang 57 Vở bài tập Lịch sử 5

Quảng cáo

Quan sát hình dưới đây:

Bức kí họa ngày 30-4-1975

Bức kí họa trên phản ánh điều gì?

Trả lời:

Bức kí họa phản ánh không khí vui mừng, hân hoan của quân và dân ta trong ngày 30-4-1975.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close