Câu 3 trang 56 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 3 trang 56 Vở bài tập Lịch sử 5

Quảng cáo

Đánh dấu x vào ô ☐ trước ý đúng nhất.

Chiến thắng 30-4-1975 có ý nghĩa lịch sử:

☐ Như chiến thắng Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên Phủ.

☐ Đập tan chính quyền Sài Gòn.

☐ Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

☐ Tất cả các ý trên.

Trả lời: 

☒ Tất cả các ý trên.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close